Prowadzenie firmy w Polsce

Jak wygląda prowadzenie firmy w Polsce? Wielu małych i średnich przedsiębiorców z pewnością odpowie, że jest to spore wyzwanie. Czasochłonne, energochłonne i wymagające dużego udziału kosztów finansowych. Poniżej garść przydatnych informacji dotycząca prowadzenia i funkcjonowania w Polsce przedsiębiorstw.

Zakładam firmę w Polsce

Jak wygląda prowadzenie firmy w Polsce z perspektywy początkującego przedsiębiorcy? Wyobraź sobie, że wchodzisz na rodzimy rynek z nową działalnością. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga nieco innych kroków w przypadku różnych podmiotów.

Prowadzenie działalności w formie spółki handlowej wymaga:

 • przygotowania umowy lub statutu spółki w formie pisemnego aktu notarialnego;

 • złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,

 • złożenie wniosku o wpis do systemu REGON,

 • zgłoszenie płatnika składek do ZUS,

 • zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne.

Zasady zawiązywania, rejestrowania, prowadzenia i rozwiązywania spółek handlowych regulują następujące akty prawne: Kodeks spółek handlowych oraz Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa przez przedsiębiorcę zagranicznego wymaga podjęcia podobnych, acz nieco innych formalności. Oddział przedsiębiorców zagranicznych wymaga wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na formularzu wniosku KRS-W10. Przedstawicielstwo wymaga z kolei wpisu do Rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra do spraw gospodarki.

Z kolei prowadzenie firmy w Polsce przez osoby fizyczne wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Szczegółowe procedury określa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Prowadzenie firmy w Polsce – jak funkcjonują działy marketingu i sprzedaży?

Najnowsze raporty dostarczają następujących danych w zakresie prowadzenia marketingu i sprzedaży:

 • 53% badanych przedsiębiorstw zatrudnia w swoich strukturach osoby zajmujące się komunikacją marketingową;

 • skłonność do zatrudniania osób odpowiedzialnych za sprzedaż rośnie razem z wielkością przedsiębiorstwa;

 • 75,4% małych przedsiębiorstw nie posiada pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż, a wśród wielkich przedsiębiorstw – około 28%;

 • 55,1% małych przedsiębiorstw nie zatrudnia marketerów;

 • ok. 28% dużych przedsiębiorstw nie posiada marketerów;

 • aż 72,9% osób zajmujących się marketingiem tworzy dedykowany niemu dział marketingu;

 • w 11,2% badanych firm marketingiem zajmują się oddzielni specjaliści;

 • w 30% firm działy marketingu i sprzedaży są połączone.

Jeśli interesuje Cię prowadzenie firmy w Polsce, powinieneś również czynnie zająć się kwestią podatków. Wraz ze złożeniem pierwszego wniosku należy dokonać wyboru formy opodatkowania. Jakie opcje masz przed sobą?

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych;

 • stawka jednolita, czyli podatek liniowy;

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

 • karta podatkowa;

 • podatek od towarów i usług.

Prowadzenie firmy w Polsce wiąże się również z całą gamą innych procedur, zasad, reguł i formalności. W tym jednak musisz już zorientować się samodzielnie.